CENTAUR GM(495503)

Multifunkčné integrované zariadenie určené pre telesne postihnutých. Skladá sa z 2 veží, mostu pre invalidné vozíky, šmýkačky a fitness centra.

CENTAUR GM(495503)

    Sport Performance s.r.o.

    Karpatské námestie 10A

    831 06, Bratislava

    tel.č.: +421 915 434 400

    email: info@sportperformance.sk