top of page
CENTAUR GM(495503)

Multifunkčné integrované zariadenie určené pre telesne postihnutých. Skladá sa z 2 veží, mostu pre invalidné vozíky, šmýkačky a fitness centra.

CENTAUR GM(495503)

    bottom of page