top of page
DRAGON GM(495506)

Multifunkčné integrované zariadenie určené pre telesne postihnutých. Skladá sa z 2 veží, mostu pre invalidné vozíky, šmýkačky a fitness centra.

DRAGON GM(495506)

    bottom of page