OPLOTENIE A-1

Oplotenie okolo hojdačky. Rozmery 5 x 8 metrov.

OPLOTENIE A-1