top of page
YUGO GM(0621)

Kruhový kolotoč pre invalidné vozíky z pozinkovanej ocele, určený pre zdravotne postihnutých ľudí. Kolotoč je určený pre 3 osoby na invalidnom vozíku a pre 6 osôb na sedenie. Po spustení dvere sa automaticky zablokujú.

YUGO GM(0621)

    bottom of page