top of page

Pečnianska ulica, Petržalka, Bratislava

Park hôrka, veľký krtíš

Športová hala Slovenská Ľupča, povrch NAXOS

Materská škola, hviezdoslavova 32, Šahy a materská škola-óvoda, nám m.r.štefánika 14, šahy

34ae165f-8a54-4db8-9545-1f5f75f18b5a.JPG
6ad52083-dea1-4803-b6a5-97e97292619c.JPG

Detské jasle, robotnícka 11, bratislava

IMG_7085.jpg
PHOTO-2019-03-08-16-13-08.jpg
IMG_7886.jpg
PHOTO-2019-03-08-16-13-07.jpg
PHOTO-2019-03-08-16-13-09.jpg

Agrokomplex Nitra

PHOTO-2019-09-02-19-36-51.jpg
PHOTO-2019-09-02-19-36-51 4.jpg
PHOTO-2019-09-02-19-36-51 2.jpg
PHOTO-2019-09-02-19-36-51 3.jpg

Materská škola Čechynce

IMG_7288.JPG
IMG_6197.JPG
PHOTO-2019-09-02-19-28-27.jpg
PHOTO-2019-09-02-19-28-27 2.jpg

Obec Tajná

PHOTO-2020-09-21-23-47-37 2.jpg
PHOTO-2020-09-21-23-47-37.jpg

Obec Horná Kráľová

PHOTO-2019-09-02-19-32-50 2.jpg
PHOTO-2019-09-02-19-32-50.jpg
PHOTO-2019-09-02-19-32-50 3.jpg
PHOTO-2019-09-02-19-32-50 4.jpg

Základná škola Žirany

PHOTO-2019-09-02-19-29-57 4.jpg
PHOTO-2019-09-02-19-29-57 6.jpg
PHOTO-2019-09-02-19-29-57 3.jpg
PHOTO-2019-09-02-19-29-57 5.jpg

VIESKA NAD ŽITAVOU

807f2002-53de-423e-930f-255110fd2699.JPG
8d86a4db-6a9a-4ec5-abe8-134f80082c89.JPG
32fd87ea-519d-4fad-bb9c-151a1aa87563.JPG
d000885c-4668-4133-9eac-7aa32623f6c8.JPG

ZŠ Riazanská, Bratislava

10bce63d-f3a4-45fe-86af-94774d081bee.JPG
ec5c74f6-a4a3-4d54-aad8-a7e9bab0e0f6.JPG

Športová hala Slovenská Ľupča, povrch NAXOS

MŠ Banka

88fc6fa6-0137-4169-9351-554cf9ce4182.JPG
284ab80c-340f-45ae-997f-b3db4b943848.JPG

Liečebno-výchovné sanatórium čakany

630735e3-0d0f-4886-8544-7f1edc596f13.JPG
d56f8bd9-a7ad-4efc-9e93-810244ae8b7d.JPG
3d6da6d4-30c1-4530-b648-c2bb4184cfae.JPG
170a16d4-072c-418f-81db-6a2d8cbf2da3.JPG
bottom of page