Park hôrka, veľký krtíš

Materská škola, hviezdoslavova 32, Šahy a materská škola-óvoda, nám m.r.štefánika 14, šahy

Detské jasle, robotnícka 11, bratislava

Agrokomplex Nitra

Materská škola Čechynce

Obec Tajná

Obec Horná Kráľová

Základná škola Žirany

VIESKA NAD ŽITAVOU

ZŠ Riazanská, Bratislava

MŠ Banka

Liečebno-výchovné sanatórium čakany

Sport Performance s.r.o.

Karpatské námestie 10A

831 06, Bratislava

tel.č.: +421 915 434 400

email: info@sportperformance.sk